BORNIT s.r.o.
Co je Flexitank
Flexitank je pružný, lehký a skládací obal nové generace pro skladování a přepravu kapalin.
Flexitank byl testován v náročných podmínkách se zaměřením na bezpečnost během plnění/vyčerpání a během transportu kapalin.

BORNIT vyrábí 2 základní typy Flexitanků:
a) Transportní Flexitanky – jednorázové použití, instalace ve 20´ lodních kontejnerech.
b) Stacionární Flexitanky – vícenásobné použití, dlouhodobé skladování kapalin.

Použití pro kapaliny, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné dle seznamů ADR, RID, IMDG.

Použité materiály odolávají široké škále ne-nebezpečných kapalin (dle ADR, RID, IMDG). Tvar, konstrukce, materiály a rozměrové tolerance zajišťují vysokou bezpečnost při použití u zákazníků. Dlouholeté zkušenosti s praktickým použitím a různými aplikacemi u zákazníků.

Použité materiály lze recyklovat – pouze polypropylen a polyetylen.


Proč zvolit FLEXITANK


1) Transportní Flexitank

Flexitank instalovaný do 20" kontejneru (ISO 1496-1) slouží jako přepravní nádrž pro kapaliny jak potravinářské tak chemikálie klasifikované jako "ne-nebezpečné" látky.
• jednocestný obal určený pro přepravu kapalin – lehký, bezpečný a pevný
• ekonomické řešení pro zákazníky – úspora až 30% nákladů ve srovnání s jinými způsoby balení a přepravy kapalin (sudy, IBC, ISO tanky)
• extrémně vysoká schopnost absorpce dynamického a statického namáhání během transportu
• zdravotně nezávadné komponenty, certifikát pro potravinářské výrobky
• standardní velikosti Flexitanků pro transport: od 17,000 do 24,000 litrů

2) Stacionární Flexitank

• Flexitank slouží jako zásobník kapalin
• opakovaně použitelná mobilní nádrž pro skladování kapalin
• pomocí námi dodávaných spojek je lehce připojitelný ke všem typům hadic
• snadná instalace před napouštěním a jednoduchá manipulace při použití
• standardní velikosti Flexitanků pro skladování: od 3,000 do 50,000 litrů
• schválen pro skladování kapalných hnojiv DAM a dalších látek, konstrukce včetně Záchytné vany


Účel a použití


Co může být obvykle přepravováno ve Flexitanku – příklady použití. Vždy pouze ne-nebezpečné kapaliny.                            

Potravinářské výrobky:

Nepotravinářské výrobky:
• Víno

• Čistící prostředky
• Mošt 

• Mazací oleje
• Ovocné džusy
• Maziva
• Koncentráty
• Parafín
• Minerální voda
• Vosky
• Pitná voda
• Inkoust
• Rajčatová šťáva
• Barvy
• Rostlinné oleje
• Emulze
      • Slunečnicový
• Hnojiva
      • Palmový
• Latex
      • Řepkový
• Změkčovadla
      • Sojový
• Herbicidy
      • Lněný

• Rybí olej

• Ocet

• Glukóza

• Sorbitol

• Sladidla

• Sladový výtažek

• Tuky


Výše uvedený seznam je pouze pro orientaci. Za způsob použití je zodpovědný uživatel.


Dopravní aplikace Flexitanků ve 20´ ISO kontejnerech

Flexitank s dolním napouštěním/vypouštěním – nejběžnější provedení


Spodní ventil - proces plnění
Naplněný Flexitank uvnitř kontejneru


Flexitank s horním napouštěním/vypouštěním


Proces plnění - železniční přeprava
Proces plnění - přeprava kamionem


Stacionární Flexitanky


Stacionární Flexitank - objemy pro skladování 3 – 50 m3.
Provedení tohoto modelu dovoluje vícenásobné použití při skladování kapalin, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné dle seznamů ADR, RID, IMDG.
Možnost dlouhodobého skladování ve venkovním prostředí.

Využití:
SKLADOVÁNÍ OLEJŮ, NE-NEBEZPEČNÝCH CHEMIKÁLIÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ
• napájení dobytka
• skladování kapalných hnojiv
• zavlažování (zelenina, vinice).

STÁTNÍ SPRÁVA:
• distribuce a zásobníky pitné vody
• zásobníky vody pro požární účely
• odčerpávání


Skladování ve Flexitanku se záchytnou vanou
Skladování ve Flexitanku - zimní podmínky.


Dlouhodobé náročné skladování pří venkovních teplotách -20°C.


Základní technické informace o stacionárním Flexitanku


Vnější obal – polypropylenová tkanina
Vnitřní obal – polyethylenové folie
Nápustný/výpustný ventil v horní nebo spodní části - s připojením Kamlok 2“ nebo 3“.
Možnost propojení několika Flexitanků do uceleného systému.


Flexitanky pro zemědělstvíFlexitank pro skladování kapalného hnojiva DAM 390 je koncipován pro vícenásobné použití.

Ekologicky vstřícné materiály byly navrhnuty tak, aby odolávaly po celou dobu užívání, jak náročným vnějším podmínkám při skladování ve venkovním prostředí, tak chemickému působení samotného hnojiva.

Flexitank je nenáročný na obsluhu. Vybalení z přepravní krabice a rozložení na předem vyčištěnou plochu zabere asi 10 min. Pak se na Flexitank připojí napouštěcí hadice a může být okamžitě naplněn z přistavené autocisterny.

Flexitank je dodáván spolu ze záchytnou vanou a splňuje tak všechny legislativní požadavky dané vyhláškou 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

Flexitank je výráběn dle objemové specifikace zákazníka v rozměrové řadě 3 – 50 m3.
Uskladnění až 60 t hnojiva.

Pro správné provozování Flexitanku je třeba seznámit jeho obsluhu s Pravidly pro správné zacházení s Flexitankem, Provozním řádem pro Flexitank a havarijním řádem, který může být zpracován podle Vzoru havarijního řádu k Flexitanku.


BORNIT s.r.o. ©  2017